ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

 x 
سبد خرید خالی

آمار لحظه ای

# نام قیمت (تومان) قیمت (دلار امریکا) ۱ ساعت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار حجم (۲۴ ساعت) عرضه کل
1 دلار پیپال 18,250 1.0000 ٪ ٪ ٪ 0 0 0
2 یورو پیپال 18,250 1.0000 ٪ ٪ ٪ 0 0 0
3 دلار اسکریل 18,250 1.0000 ٪ ٪ ٪ 0 0 0
4 لیر ترکیه(حواله) 2,920 0.1600 0.27٪ -1.84٪ 4.43٪ 137,622,159,732 17,141,460,553 18,075,650
5 دلار پرفکت مانی 18,250 1.0000 0.13٪ -2.03٪ 0.83٪ 16,624,190,101 6,904,590,369 108,748,996
6 ووچر پرفکت مانی 18,250 1.0000 0.67٪ -1.09٪ -3.86٪ 285,921,652 93,197,958 122,271,653,755
7 دلار پییر 18,250 1.0000 0.16٪ -1.34٪ 0.25٪ 3,063,105,749 2,713,764,351 63,739,650
8 دلار وبمانی 18,250 1.0000 -0.08٪ -2.21٪ 3.72٪ 3,987,034,556 1,345,441,924 18,141,400
9 دوج کوین 34 0.0019 0.05٪ -1.77٪ -5.51٪ 129,315,225,065 17,051,365,712 18,101,687
10 روبل پییر 283 0.0155 ٪ ٪ ٪ 0 0 0